Audit & daně v klidu a spolehlivě

Naším cílem je být všem našim klientům účetní a daňovou oporou, aby v této oblasti dosáhli potřebné míry jistoty a klidu. Své služby poskytujeme s maximální péčí, srozumitelně, spolehlivě a také lidsky.

Služby

Audit
01

Auditorská činnost

Snažíme se propagovat myšlenku, že audit není totéž co kontrola z úřadu. Audit vysvětlujeme jako příležitost pro klienta vnést do svého účetnictví systém a pořádek tak, aby bylo v souladu s legislativními předpisy, a to zpravidla v momentě, kdy ještě není pozdě opravit případné nedostatky.

Jako auditoři jsme nezávislými pozorovateli, kteří mohou poskytnout klientovi externí odborný pohled na věc a třeba i nalézt, co sám předtím neviděl.

Audit v bodech:

 • Statutární audit účetní závěrky a ostatní ověřovací práce s povinností podle zákona o auditorech
 • Ověřování dotací ze strukturálních fondů
 • Nestatutární audit v ostatních případech pro ověření stavu účetnictví organizace podle požadavků zadavatele
 • Přezkum územně samosprávných celků
 • Ověřování konsolidačních balíčků
 • Poradenská činnost v souvislosti s prováděním auditu a účetnictvím
Daňové poradenství
02

Daňové poradenství

Hlavním cílem daňového poradenství pro nás není, aby klient neodváděl žádné nebo téměř žádné daně, ale aby klient neodváděl žádné daně zbytečně a aby mohl žít s vědomím, že v momentě, kdy k němu přijde kontrola z FÚ, se bude moci spolehnout, že svá daňová přiznání má sestavena správně a že je připraven čelit případným výtkám.

Je ovšem nutné si uvědomit, že zejména v oblasti daní je třeba své nejistoty řešit bezodkladně a nečekat s nimi až na poslední chvíli, kdy na některá řešení by už mohlo být pozdě.

Čím dříve se obrátíte na daňového poradce, tím dříve Vám bude moci poskytnout relevantní pomoc.

Daňové poradenství v bodech:

 • Zpracování daňového přiznání k DPFO, DPPO, DPH a dalších daní
 • Zpracování daňových stanovisek a analýz
 • Daňový dohled a optimalizace daňových povinností
 • Zastupování na úřadech, při kontrolách a daňových sporech
 • Odklad daňové povinnosti o 3 měsíce pro DPFO a DPPO
Ekonomické poradenství
03

Ekonomické poradenství

Kromě provádění auditu či daňového poradenství umíme poskytnout odbornou metodickou a konzultační výpomoc i pro ostatní ekonomické oblasti.

Ekonomické poradenství v bodech:

 • Finanční analýza, posouzení výhodnosti vybrané činnosti
 • Sestavení jednoduchých a srozumitelných algoritmů pro výstupy
 • Kontrola správnosti předkládaných kalkulací
 • Metodická výpomoc při sestavování účetní závěrky a ostatních výkazů (např. pro bankovní instituce, věřitele apod.)
 • Optimalizace vnitřních účetních procesů a metodická výpomoc při zavádění interních směrnic
 • Metodická výpomoc při přeměnách společností
 • Vysvětlení základních pojmů souvisejících s vykazováním údajů pro odpovědné osoby v podnikatelské i nepodnikatelské sféře
 • Vysvětlení základních pojmů pro zastupitele obcí k fungování rozpočtu, principech tzv. účetnictví státu apod.

Určení poskytovaných služeb

 • Podnikatelé

  Podnikatelské subjekty, právnické i fyzické osoby

 • Neziskové organizace

  Organizace, jejichž hlavním předmětem není podnikání (neziskový sektor)

 • Obce

  Obce, svazky obcí a jimi zřizované (založené) organizace

O nás

Během naší činnosti jsme poskytli své služby desítkám organizací různých forem, oborů i velikostí. Ke každé z nich jsme přistupovali profesionálně, objektivně a individuálně. Kvalitu svých služeb udržujeme důrazem na preciznost, řádnou péči a pravidelné sebevzdělávání.

Ludmila Talířová

Ludmila Talířová

auditor

Ludmila Talířová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu obchodní, v roce 1972. V letech 1974 až 1996 vyučovala ekonomickým předmětům na Střední ekonomické škole ve Svitavách, auditorské oprávnění získala v květnu 1995.

Má zkušenosti s prováděním auditu účetních závěrek podnikatelských subjektů, neziskových organizací a příspěvkových organizací, přezkumu hospodaření obcí a svazků obcí a dále s ověřováním dotací ze strukturálních fondů, SZIF a MPSV.

talirova.ludmila@gmail.com
Jan Talíř

Jan Talíř

daňový poradce, auditor

Jan Talíř je absolventem VŠE v Praze, kde v r. 2012 ukončil studia zaměřená na obor zdanění a daňová politika a auditing. Pracoval na účetních pozicích v různých organizacích, od malých neziskových sdružení, přes vzdělávací instituty až po globální koncerny. Ještě před dokončením studií r. 2011 složil zkoušky na daňového poradce. Po čtyřleté praxi na pozici asistenta auditora se r. 2014 stal auditorem.

Kromě daňového poradenství se zaměřuje rovněž na oblast vedení účetnictví a zpracovávání mezd a technicko-ekonomickou oblast typu sestavování kalkulací, ekonomických analýz, výkaznictví apod.

jan.talir@gmail.com
Kde působíme?

Kde působíme?

Naší spádovou oblastí je převážně město Svitavy a území Pardubického kraje. Své klienty máme i v Praze a v jejím okolí.

Jakoukoli problematiku se klientovi snažíme maximálně objasnit tak, aby naše tvrzení bylo právně platné, dobře podložené a srozumitelné pro každého.

Napište nám

Kontakt

Ing. Ludmila Talířová
auditor, č. ev. 1316
T: 777 809 416
Ing. Jan Talíř
daňový poradce, č. ev. 4605
auditor, č. ev. 2345
T: 775 241 929

Napište nám